wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka...
wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka...
NAWIGACJA
Wiadomości
   :: Aktualności
   :: Radio Koś›ciuszko +
   :: Partnerstwo
   :: Facebook ZS nr3
   :: Zasady rekrutacji
   :: Dla Rodziców
   :: Dla Maturzystów
   :: Księga gości
   :: Zajęcia pozalekcyjne
   :: Dla gimnazjalistów
   :: Ubezpieczenia

O szkole
   :: Dane teleadresowe
   :: Nasz patron
   :: Dyrekcja
   :: Nauczyciele
   :: Misja szkoły
   :: Dokumenty
   :: Historia
   :: Osiągnięcia
   :: Kurier Uczniowski
   :: Podręczniki
   :: Zamówienia publiczne

Dodatkowo
   :: Interkl@sa
   :: Galeria
   :: Materiały dla uczniów
   :: Plan lekcji
   :: Strony uczniów i nauczycieli
   :: Autorzy
   :: Pracownie z EFS-u

Sport w naszej szkole
   :: Wychowanie fizyczne
   :: Historia sportu
   :: Zajęcia SKS
   :: WSO
   :: Przepisy gier

Agendy szkolne

O regionie

ECDL
   :: Podstawowe informacje
   :: FAQ
   :: ECDL w ZS nr3
   :: Korzyści

Biblioteka
   :: Pracownia multimedialna
   :: Zasoby
   :: Informacje ogólne
   :: Czasopisma
   :: E-czasopisma
   :: E-źródła
   :: Katalog
   :: Pracownicy
   :: Regulaminy
   :: Współpraca
   :: Linki
   :: Kontakt

INTERKL@SA
Znak Jakości Interkl@sa w Zespole Szkół nr 3 im. T. Kościuszki

Dobiegła końca III edycja ogólnopolskiego konkursu Znak Jakości Interkl@sa. W roku 2004 to prestiżowe wyróżnienie w skali kraju uzyskało osiem szkół, w tym Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. Tym samym ta popularna w środowisku hrubieszowskim szkoła znalazła się w elitarnym klubie pięciu szkół średnich wyróżnionych w trzech kolejnych edycjach konkursu Interkl@sa.

W tym roku szkolnym nasza szkoła ponownie będzie ubiegać się o przyznanie Znaku Jakości Interkl@sa.


Co to jest Znak Jakości Interkl@sa?
Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

W szkole ze Znakiem Jakości Interkl@sa:
• Uczniowie i nauczyciele wykorzystują komputery i sieć Internet do wyszukiwania, selekcjonowania i celowego wykorzystywania informacji.
• Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.
• Nauczyciele i uczniowie opracowali program bezpieczeństwa w Sieci.
• Nauczyciele stosują komputery i technologię informacyjną, w tym możliwości sieci Internet, w pracy dydaktycznej.
• Uczniowie uczestniczą w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.
• Uczniowie zaprojektowali, wykonali i prowadzą szkolną witrynę WWW.
• Pracownie komputerowe są wykorzystywane nie tylko w procesie nauczania poszczególnych przedmiotów, ale także w innych przedsięwzięciach – oczekiwanych przez społeczność lokalną.
Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Znak Jakości Interkl@sa, potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego. Poparcie dla Znaku Jakości wyraziło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
(tekst pobrany ze strony www.interklasa.pl)

Regulamin Znaku Jakości Interkl@sa:

1. O Znak Jakości „Interkl@sa” mogą ubiegać się wszystkie szkoły w kraju w kategoriach:
- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne).

2. Zgłoszenie szkoły polega na przesłaniu do końca lutego danego roku wypełnionej ankiety wraz z załącznikami do Sekretariatu Programu "Interkl@sa".

3. Zespół roboczy Znaku Jakości "Interkl@sa" zapoznaje się w terminie marzec-kwiecień z osiągnięciami szkoły w trakcie zorganizowanej w tym celu wizyty referencyjnej.

4. Komisja Znaku Jakości "Interkl@sa" w oparciu o zebrane informacje oraz materiały sporządza raport, który przedstawia do 15 maja Kapitule Znaku Jakości.

5. Na podstawie raportu, Kapituła Znaku Jakości "Interkl@sa" podejmuje decyzję o przyznaniu szkole Znaku Jakości "Interkl@sa".

6. Znak Jakości "Interkl@sa" jest wręczany uroczyście raz w roku – w czerwcu każdego roku.

7. Łączna liczb punktów do uzyskania wynosi: 1000 pkt.

8. Znak Jakości „Interkl@sa” jest przyznawany na okres:
- 1 roku szkole, która uzyskała 50%-69% punktów,
- 2 lat szkole, która uzyskała 70%-89% punktów,
- 3 lat szkole, która uzyskała 90%-100% punktów.
(tekst pobrany ze strony www.interklasa.pl)

Wypełniona ankieta zgłoszeniowa do Interkl@sy Wersja PDF Wersja DOC
CMS: EXTREME-FUSION + PHP-FUSION   |    DESIGN: GRAFA.BIZ   |    Copyright© 2008 by zsnr3.pl
wczytywanie obrazka...