wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka...
wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka...
NAWIGACJA
Wiadomości
   :: Aktualności
   :: Radio Koś›ciuszko +
   :: Partnerstwo
   :: Facebook ZS nr3
   :: Zasady rekrutacji
   :: Dla Rodziców
   :: Dla Maturzystów
   :: Księga gości
   :: Zajęcia pozalekcyjne
   :: Dla gimnazjalistów
   :: Ubezpieczenia

O szkole
   :: Dane teleadresowe
   :: Nasz patron
   :: Dyrekcja
   :: Nauczyciele
   :: Misja szkoły
   :: Dokumenty
   :: Historia
   :: Osiągnięcia
   :: Kurier Uczniowski
   :: Podręczniki
   :: Zamówienia publiczne

Dodatkowo
   :: Interkl@sa
   :: Galeria
   :: Materiały dla uczniów
   :: Plan lekcji
   :: Strony uczniów i nauczycieli
   :: Autorzy
   :: Pracownie z EFS-u

Sport w naszej szkole
   :: Wychowanie fizyczne
   :: Historia sportu
   :: Zajęcia SKS
   :: WSO
   :: Przepisy gier

Agendy szkolne

O regionie

ECDL
   :: Podstawowe informacje
   :: FAQ
   :: ECDL w ZS nr3
   :: Korzyści

Biblioteka
   :: Pracownia multimedialna
   :: Zasoby
   :: Informacje ogólne
   :: Czasopisma
   :: E-czasopisma
   :: E-źródła
   :: Katalog
   :: Pracownicy
   :: Regulaminy
   :: Współpraca
   :: Linki
   :: Kontakt

BIBLIOTEKA - INFORMACJE OGÓLNE
Biblioteka szkolna mieści się w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie na ulicy Żeromskiego 11 na parterze.

Adres:
Biblioteka szkolna ZS nr 3
ul. Żeromskiego 11
22-500 Hrubieszów
woj. lubelskie


Lokal:
Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia:
- biblioteka wypożyczalnia,
- czytelnia wyposażona w cztery komputery multimedialne, mogąca pomieścić dwudziestu czytelników

W bibliotece zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach (mgr Gołębiowska Ewa i mgr Szajdecka Małgorzata), posiadające odpowiednie kwalifikacje tzn. wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne i zawodowe a także mające właściwe przygotowanie do pracy z komputerem tzn. umiejące obsługiwać biblioteczny system komputerowy (biblioteka jest skomputeryzowana od 2001 roku) oraz udzielać instruktażu w zakresie korzystania z komputerów multimedialnych znajdujących się w czytelni.

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół nr 3:
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu,
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni użytkownicy.
4. Wypożyczone materiały należy chronią przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycją o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych musza zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

Regulamin korzystania z komputerów w czytelni Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie:

1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni. 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina).
7. Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekarzy.
8. NIE WOLNO!!! Zmieniać ustawień w BIOS-ie, wgrywać własne programy, kasować zainstalowane.
9. NIE WOLNO!!! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
10. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
11. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

Regulamin czytelni Zespołu Szkół nr3 w Hrubieszowie:
1. Do czytelni wchodzimy bez wierzchnich okryć i w zmienionym obuwiu.
2. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia i picia.
3. W czytelni obowiązuje cisza. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, zostaną wyproszone z czytelni.
4. Ze zbiorów czytelni (czasopisma, słowniki) można korzystać wyłącznie na miejscu.
5. Wszystkie materiały podaje bibliotekarz.
6. Każdy korzystający z czytelni (komputer, prasa, inne materiały) wpisuje się do odpowiedniego zeszytu (zeszyt czytelni, zeszyt wypożyczeń, zeszyt korzystających z komputera).
7. Każdy korzystający z komputera zobowiązany jest do przestrzegani regulaminu, korzystania z komputerów multimedialnych.
8. Wszyscy korzystający z czytelni mają obowiązek dbać o sprzęt znajdujący się w czytelni.

Pracownicy w biblioteki szkolnej od wielu lat współracują z placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie miasta.

Muzeum Regionalne im. Stanisława Staszica:
- udział w spotkaniach z ludźmi związanymi z Hrubieszowem i regionem,
- udział w promocjach prac o tematyce regionalnej,
- wycieczki z młodzieżą na wystawy w muzeum,
- udział młodzieży szkolnej w prelekcjach prowadzonych przez pracowników muzeum.

Biblioteka Pedagogiczna:
- udział w spotkaniach z poetami, pisarzami, ludźmi zwiazanymi z hrubieszowszczyzną,
- wycieczki z młodzieżą szkolna połączone z lekcjami bibliotecznymi,
- prelekcje prowadzone w szkole przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej,
- miesięczne praktyki zawodowe odbywane w bibliotece przez słuchaczy Policealnego Studium Informacji Naukowej.

Miejska Biblioteka Publiczna:
- udział w promocjach książek,
- spotkania z autorami, wydawcami opracował dotyczących regionu hrubieszowskiego,
- praktyki zawodowe odbywane w bibliotece przez słuchaczy Policealnego Studium Informacji Naukowej.

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie
- zakup wydawnictw TRH,
- udział w spotkaniach i promocjach wydawnictw regionalnych.
CMS: EXTREME-FUSION + PHP-FUSION   |    DESIGN: GRAFA.BIZ   |    Copyright© 2008 by zsnr3.pl
wczytywanie obrazka...