wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka...
wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka... wczytywanie obrazka...
NAWIGACJA
Wiadomości
   :: Aktualności
   :: Radio Koś›ciuszko +
   :: Partnerstwo
   :: Facebook ZS nr3
   :: Zasady rekrutacji
   :: Dla Rodziców
   :: Dla Maturzystów
   :: Księga gości
   :: Zajęcia pozalekcyjne
   :: Dla gimnazjalistów
   :: Ubezpieczenia

O szkole
   :: Dane teleadresowe
   :: Nasz patron
   :: Dyrekcja
   :: Nauczyciele
   :: Misja szkoły
   :: Dokumenty
   :: Historia
   :: Osiągnięcia
   :: Kurier Uczniowski
   :: Podręczniki
   :: Zamówienia publiczne

Dodatkowo
   :: Interkl@sa
   :: Galeria
   :: Materiały dla uczniów
   :: Plan lekcji
   :: Strony uczniów i nauczycieli
   :: Autorzy
   :: Pracownie z EFS-u

Sport w naszej szkole
   :: Wychowanie fizyczne
   :: Historia sportu
   :: Zajęcia SKS
   :: WSO
   :: Przepisy gier

Agendy szkolne

O regionie

ECDL
   :: Podstawowe informacje
   :: FAQ
   :: ECDL w ZS nr3
   :: Korzyści

Biblioteka
   :: Pracownia multimedialna
   :: Zasoby
   :: Informacje ogólne
   :: Czasopisma
   :: E-czasopisma
   :: E-źródła
   :: Katalog
   :: Pracownicy
   :: Regulaminy
   :: Współpraca
   :: Linki
   :: Kontakt

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Podanie do LICEUM____ Podanie do TECHNIKUM


OFERTA EDUKACYJNA
I
ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W HRUBIESZOWIE
w roku szkolnym 2016 / 2017


 

Planuje się utworzenie następujących klas pierwszych
klasa matematyczna
(rozszerzone przedmioty to: matematyka, fizyka lub informatyka)
klasa humanistyczno - medialna
(rozszerzone przedmioty to: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie)
(przedmioty uzupełniające to: "grafika komputerowa w mediach" oraz "wiedza o sztuce")
klasa biologiczno - chemiczna
( rozszerzone przedmioty to: biologia i chemia)
( przedmiot uzupełniający to: "język łaciński")
klasa menedżerska
(rozszerzone przedmioty to: matematyka, język angielski i geografia)
( przedmiot uzupełniający to: "ekonomia w praktyce")
klasa psychologiczno - społeczna
(rozszerzone przedmioty to: język polski, język angielski i biologia)
( przedmiot uzupełniający to: "elementy psychologii")
klasa turystyczno - krajoznawcza
(rozszerzone przedmioty to: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie)
( przedmiot uzupełniający to: "zajęcia sportowo - rekreacyjne")
I...
4 letnie Technikum Ekonomiczne, zawód Technik Ekonomista
(rozszerzone przedmioty to: matematyka i informatyka)


We wszystkich klasach kontynuowana jest nauka języka angielskiego w różnych stopniach zaawansowania, oraz do wyboru język rosyjski (kontynuacja) lub język niemiecki (kontynuacja lub podstawa).
W klasach, w których język angielski będzie nauczany na poziomie podstawowym (matematycznej, humanistycznej, biologiczno-chemicznej), uczniowie mają możliwość uczenia się tego języka na poziomie rozszerzonym od klasy II (w grupach międzyoddziałowych) - utworzenie poszczególnych grup językowych jest uzależniona od ilości chętnych kandydatów.

O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych jako:
- punkty uzyskane za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
- punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum.

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do 3-letniego liceum i 4-letniego technikum:


wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach z:

- języka polskiego
- matematyki
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- przedmiotów przyrodniczych

- język obcy

będą mnożone przez 0,2

maks. 100 pkt.
oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

20 punktów – ocena: celujący
16 punktów – ocena: bardzo dobry
12 punktów – ocena: dobry
8 punktów – ocena: dostateczny
2 punkty – ocena: dopuszczający

maks. 80 pkt.
inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

5 punktów – ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

maksymalnie 10 punktów – potwierdzone osiągnięcia o zasięgu co najmniej wojewódzkim, w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty

maksymalnie 4 punkty – potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystycznym na szczeblu: międzynarodowym 4 punkty, krajowym 3 punkty, wojewódzkim 2 punkty, powiatowym 1 punkt

2 punkty – osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, środowiska szkolnego

maks. 20 pkt.
maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.Wykaz przedmiotów punktowanych w poszczególnych klasach:
 

Profile klas Grupa przedmiotów
matematyczny j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka
humanistyczno - medialny j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie
biologiczno - chemiczny j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia
turystyczno - krajoznawczy j. polski, matematyka, j. angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie
menedżerski j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
psychologiczno - społeczny j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
technikum ekonomiczne j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka

Wymagane dokumenty:
- podanie
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- karta zdrowia i karta szczepień
- 2 fotografie podpisane na odwrocie

Termin składania dokumentów w sekretariacie szkoły:


Składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów
do 23 czerwca 2016 roku

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
od 24 czerwca 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku, godzina 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 1 lipca 2016 roku, godzina 1000

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 26 lipca 2016 roku, godzina 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 27 lipca 2016 roku, godzina 1000

CMS: EXTREME-FUSION + PHP-FUSION   |    DESIGN: GRAFA.BIZ   |    Copyright© 2008 by zsnr3.pl
wczytywanie obrazka...